Kontakt z Twórcą

projekty stron artystycznych
Login: Nadiart nadiart
Typ profilu: artysta
Doświadczenie: amator
Email: nadiart@wp.pl
Telefon: 721912284
Województwo: dolnośląskie
Adres: 56-400 Oleśńica, Fabryczna 2
O sobie: O NASZYCH OBRAZACH

PŁÓTNO I TUSZE

Nasze obrazy drukujemy na płótnie"CANVAS" o gramaturze 320 g/m2 w tech­nice wiel­ko­for­ma­to­wego druku cyfro­wego. Parametry naszego płótna gwarantują fantastyczne odwzorowanie kolorów, piękne przejścia tonalne oraz głębię. Sto­so­wane przez nas tusze oraz tech­no­lo­gia druku, gwa­ran­tują odpor­ność na destruk­cyjne czyn­niki zewnętrzne takie jak wil­goć czy blak­nię­cie a uzy­skane w druku kolory są trwałe i dosko­nale nasy­cone przez dłu­gie lata.

OPRAWA OBRAZÓW

Wydru­ko­wane obrazy nacią­gnięte są na specjalną ramę (tzw. kro­sno malar­skie lub blejt­ram) oraz posiadają zadrukowane boki. Zaletą umiesz­cza­nia gra­fiki rów­nież na bokach obrazu jest to, że po sta­ran­nym naciągnięciu płótna na blejt­ram nie ma potrzeby sto­so­wa­nia dodat­ko­wej oprawy w ramę. Obraz bezpośrednio po rozpakowaniu jest gotowy do zawieszenia na ścianę.
Strona WWW: http://www.nadiart.pl
Konto na Facebook: Facebook
Wystawa w Galerii Sart: nadiart.galeriasart.pl
Data zarejestrowania: 03-09-2012 (4104 dni temu)
Rekomendacje: 0 rekomendacje pozytywne - rekomendacje negatywne 0
Wyświetleń: 17444
Oferty:
Galerie:
Wydarzenia:
[brak]