Pomoc

Rejestracja

Po co? Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji serwisu, m.in.: publikować oferty, tworzyć galerię, publikować informacje o wydarzeniach kulturalnych, komentować profile itp.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Niezarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • podanie loginu - dowolny (lecz unikalny w obrębie serwisu) identyfikator; pole obowiązkowe
 • podanie hasła - dwukrotne podanie hasła zabezpieczającego dostęp do Twojego profilu; im hasło bardziej skomplikowane, tym bezpieczniejsze; zaleca się nie stosowanie haseł słownikowych; najlepiej wykorzystać kombinację małych i wielkich liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych (można do tego celu wykorzystać udostępniony obok formularza generator); pola obowiązkowe
 • podanie adresu e-mail - używany przez Ciebie adres e-mail; pozwala innym użytkownikom na nawiązanie kontaktu z Tobą; wykorzystywany również przy odzyskiwaniu zapomnianego hasła; pole obowiązkowe
 • podanie numeru telefonu - używany przez Ciebie numer telefonu; pozwala innym użytkownikom na nawiązanie kontaktu z Tobą; pole opcjonalne
 • wybór województwa - województwo, w którym mieszkasz; informacja dla innych użytkowników, skąd pochodzi Twoja oferta; pole obowiązkowe
 • wybór typu profilu - sprecyzowanie, jaką funkcjonalność serwisu chcesz wykorzystać; profil klienta - dla osób poszukujących usług; umożliwia publikowanie ofert typu zamawiania zleceń oraz informacji o wydarzeniach; profil artysty - profil rozszerzony dla osób świadczących usługi; daje większe możliwości zaprezentowania swojej osoby poprzez dodatkowe informacje; pozwala publikować oferty świadczenia usług, zlecenia, tworzyć własne galerie oraz prezentować w nich swoje prace, jak również publikować informacje o wydarzeniach; profil organizatora - przeznaczony dla osób i instytucji związanych z promowaniem, nagłaśnianiem i organizowaniem imprez artystyczno/kulturalnych; pole obowiązkowe
 • wybór poziomu doświadczenia - informacja dla innych użytkowników, czy Twoja działalność artystyczna to hobby, czy praca; pole obowiązkowe (tylko dla profilu artysty)
 • podanie adresu strony www - adres Twojej domowej strony WWW; dodatkowa wizytówka Twojej osoby; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)
 • podanie URL konta na Facebook - link do podstrony serwisu Facebook z Twoim kontem; dodatkowa wizytówka Twojej osoby; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)
 • podanie loginu w serwisie galeriasart.pl - login w serwisie galeriasart.pl, na podstawie którego Twoje konto zostanie uzupełnine o Twojej podstrony w tym serwisie; dodatkowa wizytówka Twojej osoby; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)
 • podanie loginu na Allegro - login zarejestrowany w serwisie Allegro.pl; podając ten login, na stronie Twojego profilu będą wyświetlane linki do odpowiednich podstron (o mnie, komentarze, akutalne aukcje) w serwisie Allegro; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)
 • podanie opisu - dowolny opis Twojej osoby/profilu; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)
 • podanie lokalizacji - podając dane lokalizacyjne (miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu) wyrażasz chęć, by serwis wyszukał wskazany adres na mapie i wyświetlał ją na podstronie Twojego profilu; jeżeli loklizacja nie zostanie odnaleziona, wyświetlane będą same dane adresowe; w ten sposób możesz ułatwić potencjalnym klientom dotarcie i kontakt z Tobą; pole opcjonalne (tylko dla profilu artysty)

Zalogowanie się

Po co? Aby dokonać identyfikacji swojej osoby i móc korzystać ze wszystkich zaawansowanych funkcji.
Gdzie? Na dowolnej podstronie.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wykorzystanie formularza logowania (prawy górny róg), który obejmuje:
 • podanie loginu - identyfikator podany podczas rejestracji
 • podanie hasła - hasło podane podczas rejestracji
Aby login i hasło były automatycznie uzupełniane w formularzu logowania przy każdej wizycie w serwisie, należy dodatkowo zaznaczyć opcję "zapamiętaj".

Wylogowanie się

Po co? Aby ponownie stać się anonimowym użytkownikiem (po wykorzystaniu zaawansowanych funkcji).
Gdzie? Na dowolnej podstronie.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wykorzystanie odpowiedniego przycisku "wyloguj" (prawy górny róg).

Odzyskanie hasła

Po co? Aby odzyskać utracone hasło.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • podanie loginu - identyfikator podany podczas rejestracji i wykorzystywany przy logowaniu
Odzyskane hasło jest wysyłane w wiadomości e-mail na podany podczas rejestracji adres e-mail. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem nowego hasła, można dokonać jego zmiany.

Przeglądanie ofert/galerii/wydarzeń/profili - określanie preferencji

Po co? Aby zawęzić oraz uporządkować listę przeglądanych ofert, galerii, wydarzeń lub profili.
Gdzie? Tutaj (oferty) / Tutaj (galerie) / Tutaj (wydarzenia) / Tutaj (profile).
Kto? Wszyscy użytkownicy.
Jak? Poprzez wykorzystanie formularza określenia preferencji, który obejmuje (w zależności od podstrony):
 • wybór kategorii - pozwala zawięzić listę pozycji do wybranej kategorii; dla każdej kategorii wyświetlana jest liczba pozycji do niej przypisanych
 • wybór typu - pozwala zawęzić listę pozycji do wybranego typu; typy ofert: usługi (świadczenie usług) lub zamówienia (poszukiwanie usług); typy galerii: obrazki (prace w formie obrazków); typy wydarzeń: konkursy, występy / pokazy, premiery / wernisaże, warsztaty / kursy oraz inne; typy profili użytkowników: artysta, organizator lub klient
 • wybór województwa - pozwala zawęzić listę pozycji do wybranego województwa
 • wybór sortowania - pozwala określić atrybut pozycji, względem którego ma być porządkowana ich lista
 • wybór metody - pozwala określić sposób porządkowania
 • wybór liczby pozycji na stronę - pozwala określić liczbę pozycji wyświetlanych na pojedynczej podstronie listy
Poszczególne kryteria mogą być dowolnie łączone, w celu uzyskania jak największego dopasowania do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Wyszukiwanie

Po co? Aby wyszukać pozycje (oferty, galerie, wydarzenia lub użytkowników), których opisy pasują do podanej frazy.
Gdzie? Na dowolnej podstronie.
Kto? Wszyscy użytkownicy.
Jak? Poprzez wykorzystanie formularza wyszukiwarki (obok głównego menu), który obejmuje:
 • podanie frazy - wzorca, wg którego mają być wyszukane pozycje
Dopasowaniu wzorca podlegają: tytuły i opisy ofert, nazwy galerii, tytuły i opisy wydarzeń oraz loginy i opisy użytkowników. W celu zwiększenie precyzji wyszukiwarki, warto dokonać wielu wyszukań, stosując w każdym różną odmianę (liczbę, przypadek, rodzaj itp.) tego samego wyrazu.

Dodawanie ofert

Po co? Aby opublikować nową ofertę w celu zaoferowania swoich usług lub zlecenia konkretnej pracy.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • wybór kategorii - przypisanie oferty do konkretnej kategorii, która jak najlepiej odzwierciedla jej treść; pole obowiązkowe
 • podanie tytułu - krótki kilkuwyrazowy tytuł, który zwięźle i poprawnie opisuje treść oferty; pole obowiązkowe
 • podanie opisu - pełny opis oferty zawierający wszystkie wymagane szczegóły nie ujęte w innych polach formularza; pole obowiązkowe
 • wybór typu - określenie typu oferty: usługa (świadczenie usług) lub zlecenie (poszukiwanie usług); pole obowiązkowe
 • podanie daty wygaśnięcia - określenie daty wygaśnięcia oferty, po której traci ona ważność i zostaje automatycznie usunięta z listy ofert; bez uwzględnienia tego pola oferta staje się bezterminowa i może zostać usunięta w dowolnym momencie tylko przez jej autora; pole obowiązkowe (tylko dla ofert typu zlecenie)
 • wybór powiązanej galerii - przypisanie do oferty jednej z posiadanych galerii, której prace stanowią przykład i potwierdzenie umiejętności oferowanych w usłudze; pole opcjonalne (tylko dla ofert typu usługa)
Każdy użytkownik może opublikować maksymalnie 10 ofert.

Usuwanie ofert

Po co? Aby usunąć nieaktualną ofertę.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy / autorzy ofert.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń".

Tworzenie galerii

Po co? Aby utworzyć nową galerię i móc publikować w niej autorskie prace, stanowiące przykład i potwierdzenie oferowanych umiejętności oraz zachęcające do skorzysania z oferty artysty.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • wybór kategorii - przypisanie galerii do konkretnej kategorii, która jak najlepiej odzwierciedla jej zawartość; pole obowiązkowe
 • wybór typu - określenie typu galerii; pole obowiązkowe
 • podanie tytułu - krótki opis galerii, który odzwierciedla jej zawartość; pole obowiązkowe
Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie 3 galerie.

Usuwanie galerii

Po co? Aby usunąć nieaktualną galerię.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy / autor galerii.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń". Usunięcie galerii powoduje usunięcie wszystkich znajdujących się w niej prac.

Dodawanie prac

Po co? Aby opublikować autorską pracę w galerii.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy / autorzy galerii.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • wybór galerii - przypisanie pracy do konkretnej (uprzednio utworzonej) galerii; pole obowiązkowe
 • podanie opisu - kilkuwyrazowy opis pracy; pole opcjonalne
 • wybór pliku obrazka - wskazanie pliku obrazka pracy; pole obowiązkowe
W każdej galerii można umieścić maksymalnie 5 prac.

Usuwanie prac

Po co? Aby usunąć nieaktualną pracę.
Gdzie? Na poszczególnych podstronach galerii.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy / autorzy galerii.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń". Usunięcie galerii powoduje usunięcie wszystkich znajdujących się w niej prac.

Dodawanie wydarzeń

Po co? Aby opublikować nowe wydarzenie, stanowiące informację i zaproszenie do skorzystania z niego.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • wybór kategorii - przypisanie wydarzenia do konkretnej kategorii, która jak najlepiej odzwierciedla jego treść; pole obowiązkowe
 • podanie tytułu - krótki kilkuwyrazowy tytuł, który zwięźle i poprawnie opisuje temat wydarzenia; pole obowiązkowe
 • podanie opisu - pełny opis wydarzenia zawierający wszystkie wymagane szczegóły nie ujęte w innych polach formularza; pole obowiązkowe
 • podanie adresu strony www - uzupełnienie informacji o wydarzeniu poprzez wskazanie zewnętrznej strony www; pole opcjonalne
 • wybór województwa - wskazanie obszaru kraju, w którym wydarzenie ma miejsce; pole obowiązkowe
 • podanie daty - wskazanie daty początkowej i końcowej wydarzenia; jeżeli wydarzenie trwa tylko jeden dzień, wówczas w obydwu polach należy ustawić tę samą datę; pola obowiązkowe
 • podanie lokalizacji - dane lokalizacyjne (miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu), które dodatkowo posłużą do zlokalizowania przez serwis wskazanego adresu na mapie wyświetlanej na podstronie wydarzenia; jeżeli lokalizacja nie zostanie odnaleziona, wyświetlane będą same dane adresowe; może to ułatwić zainteresowanym użytkownikom dotarcie i skorzystanie z wydarzenia; pole opcjonalne
 • wybór typu - określenie typu wydarzenia: konkurs, występ / pokaz, premiera / wernisaż, warsztaty / kurs lub inne; pole obowiązkowe
 • wybór powiązanej galerii - przypisanie do wydarzenia jednej z posiadanych galerii, mającej z nim związek; pole opcjonalne
Każdy użytkownik może opublikować maksymalnie 10 wydarzeń.

Usuwanie wydarzeń

Po co? Aby usunąć nieaktualne wydarzenie.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy / autorzy wydarzeń.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń".

Edycja danych

Po co? Aby zakutalizować dane wprowadzone podczas rejestracji.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez edycję danych w formularzu.

Zmiana hasła

Po co? Aby zmienić aktualne hasło dostępu na nowe.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • podanie akutalnego hasła - aktualnie używane hasło dostępu; pole obowiązkowe
 • podanie nowego hasła - dwukrotne podanie hasła zabezpieczającego dostęp do Twojego profilu; im hasło bardziej skomplikowane, tym bezpieczniejsze; zaleca się nie stosowanie haseł słownikowych; najelepiej wykorzystać kombinację małych i wielkich liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych (można do tego celu wykorzystać udostępniony obok formularza generator); pola obowiązkowe
W celu zachowania bezpieczeństwa zalecana jest okresowa zmiana hasła.

Dodawanie do listy obserwowanych pozycji i korzystanie z niej

Po co? Aby mieć stały i łatwy dostęp do interesujących pozycji (ofert, galerii, wydarzeń lub profili użytkowników) z poziomu swojego profilu.
Gdzie? Na poszczególnych podstronach ofert, galerii, wydarzeń lub profili użytkowników (dodawanie do listy) / Tutaj (przeglądanie listy).
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez przycisk "obserwuj".

Usuwanie z listy obserwowanych pozycji

Po co? Aby usunąć nieaktualną pozycję z listy obserwowanych.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń".

Wystawianie i czytanie komentarzy

Po co? Aby wypowiedzieć się lub poznać opinię innych na temat np. przebiegu współpracy z danym użytkownikiem.
Gdzie? Na poszczególnych podstronach komentarzy powiązanych z podstronami profili użytkowników.
Kto? Wszyscy użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • podanie treści - treść komentarza; pole obowiązkowe

Rekomendacje

Po co? Aby polecić lub odradzić innym użytkownikom współpracę z konkretnym użytkownikiem.
Gdzie? Na poszczególnych podstronach profili.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk: "polecam" - pozytywna rekomendacja współpracy lub "odradzam" - negatywna rekomendacja współpracy.
Każdy użytkownik może wystawić tylko jedną pozytywną i negatywną rekomendację dowolnemu innemu użytkownikowi.

Kontakt

Po co? Aby zgłosić sugestię, problem, skargę lub zadać pytanie administratorowi serwisu.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Wszyscy użytkownicy.
Jak? Poprzez wypełnienie formularza, czyli:
 • podanie adresu e-mail - Twój adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź; pole obowiązkowe
 • podanie tematu - temat wiadomości, który sugeruje czego ona dotyczy; pole obowiązkowe
 • podanie treści - treść wiadomości; pole obowiązkowe

Usunięcie profilu

Po co? Aby całkowicie usunąć profil (dane, oferty, galerie, wydarzenia itp.).
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez odpowiedni przycisk "usuń profil" wraz z potwierdzeniem.

Zmiana ustawień

Po co? Aby zmienić ustawienia profilu.
Gdzie? Tutaj.
Kto? Zarejestrowani użytkownicy.
Jak? Poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól formularza:
 • włączenie/wyłączenie możliwości komentowania profilu przez innych użytkowników
 • włączenie/wyłączenie możliwości rekomendowania (pozytywnie/negatywnie) profilu przez innych użytkowników
 • włączenie/wyłączenie możliwości oceniania galerii przez innych użytkowników