galeria artystyczna

budowa stron internetowych
Liczba prac: 5. Autorskie prace artystyczne:
Witraż Św. Bartłomiej
(11-08-2016)
Jezus ukrzyżowany - witraż
(11-08-2016)
Święta Rodzina ucieczka do Egiptu - witraże
(11-08-2016)
Matka Boska pod krzyżem - witraż
(11-08-2016)
dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
(17-01-2012)