galeria artystyczna

budowa stron internetowych
Liczba prac: 5. Autorskie prace artystyczne:
akt, kredka 100x70 cm
(05-03-2012)
postać, ołówek, 100x70
(07-09-2011)
akt, ołówek, 100x70
(07-09-2011)
rysunek, węgiel, kreda, 140x100
(12-07-2011)
akt. sepia, kreda, węgiel, 140x100
(12-07-2011)