galeria artystyczna

budowa stron internetowych
Liczba prac: 4. Autorskie prace artystyczne:
gwiazda-rozgwiazda 2,2cm x 2,4cm x 1,8cm
(25-09-2013)
wisior z bursztynu 2,6cm x 4,2cm x 1,8cm
(25-09-2013)
listek z bursztynu 3,5cm x 3cm x 4mm
(25-09-2013)
bursztynek 2,5cm x 2,5cm x 2cm
(25-09-2013)