galeria artystyczna

budowa stron internetowych
Liczba prac: 4. Autorskie prace artystyczne:
sucha igła, 13x13
(09-07-2013)
linoryt (metoda tracona), 50x35
(09-07-2013)
akwaforta + akwatinta, 20x15
(09-07-2013)
sucha igła, 13x13
(09-07-2013)