galeria artystyczna

budowa stron internetowych
Liczba prac: 5. Autorskie prace artystyczne:
Ewa-przejście
(23-11-2013)
Statuetka
(23-11-2013)

(23-11-2013)
60lat ASP we Wrocławiu,Muzeum Narodowe Wrocław
(23-11-2013)
Medal: XV Konkurs Pianistyczny im. F.Chopina avers
(13-05-2013)